Aħbarijiet u Avvenimenti

Day Care Centre għall-Lokalità tal-Marsa

Għanijiet tal-proġett

L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jipprovdi ambjent sigur, nadif u akkoljenti għal dawk l-anzjani li ħafna drabi jsibu ruħhom waħedhom fil-komunità. Il-lokalità tal-Marsa qed tixjieħ malajr, fenomenu li jidher f’ħafna lokalitajiet madwar Malta iżda li huwa partikolarment evidenti fir-Reġjun tal-Port. Il-Kunsill Lokali tal-Marsa iħossu fid-dmir li joffri dan il-post akkoljenti biex jagħti r-rispett u d-dinjità li jixirqilhom l-anzjani tagħna. Madankollu, in-nuqqas ta’ fondi dejjem kien il-fattur ewlieni li żamm lill-Kunsill lura fit-tlestija ta’ dan il-proġett.

Kif jidher l-ispazju issa u kif se jinbidel permezz tal-proġett​

Minħabba li l-bini tal-Kunsill Lokali tal-Marsa huwa ġdid (mibni fl-2014) il-post diġà għandu ħafna mill-faċilitajiet meħtieġa, għalhekk il-bidliet huma ffukati primarjament fuq l-armar tal-post biex jagħtuh l-atmosfera ta’ dar. Hawn taħt hemm żewġ stampi tal-bini tal-Marsa LC. M’hemmx bżonn ta’ aktar permessi tal-PA għat-tlestija tal-Proġett taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum.

X’servizzi se jingħataw permezz ta’ dan iċ-ċentru​

Se jiġu pprovduti varjetà ta’ attivitajiet; li jkun jinkludi (iżda mhux limitat għal) avvenimenti edukattivi, saħħa u sigurtà, nutrizzjoni, snajja, taħditiet differenti, ħiliet tal-kompjuter u ħafna aktar. Il-Kunsill se jkejjel l-oqsma ta’ interess minn dawk li attendew u jespandi fuq dawk is-suġġetti.

Il-Kunsill Lokali jippjana li jagħmel il-proġett sostenibbli kemm f’termini ta’ riżorsi finanzjarji kif ukoll umani

L-ispejjeż marbuta mal-manutenzjoni tal-post żgur li se jkunu minimi peress li l-bini tal-Kunsill jitnaddaf regolarment

Il-korsijiet provduti se jsiru b’kollaborazzjoni ma’ Ministeri rispettivi (bħal taħdidiet dwar is-saħħa pprovduti mill-Ministeru tas-Saħħa jew taħditiet edukattivi li jsiru minn Aġenziji relatati mal-Ministeru tal-Edukazzjoni) u NGOs oħra kif ukoll diversi organizzazzjonijiet lokali li lesti jagħmlu dan. Avvenimenti bħal dawn ma jkollhom l-ebda spiża għall-Kunsill, ħlief għall-għoti ta’ xorb ħafif bħal kafè/tè/gallettini, li l-Kunsill diġà jagħmel dan meta jsiru taħditiet informattivi fil-bini.