Ritratti tal-Kunsill

Tmien legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ April 2015 

Mix-xellug għal-lemin: Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv), Jean Paul Zammit (Kunsillier), Francis Debono(Mayor),Josef Azzopardi (Viċi Sindku), Dominic Spencer (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier) 

Is-Seba legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – Marzu 2013 

Is-Seba legiżlazzjoni Mix-xellug għal-lemin – Joseph Grima (Kunsillier), Noel Scerri(Kunsillier), Josef Azzopardi (Viċi Sindku),Onor Dr Jose’ Herrera (Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Kultura, Onor Dr Joseph Muscat (Prim Ministru) Francis Debono (Sindku),Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Cachia (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier) 

Is-Sitt legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008  

Is-Sitt legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Joe Grima (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier), Christoper Spiteri (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Dominic Spencer (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Noel Scerri (Kunsillier) , Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv) 

Il-Ħames legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005. 

Il-Ħames legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Dominic Spencer (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Mary Rose Dalli (Kunsilliera), Anthony Buhagiar (Kunsillier), David Pace (Kunsillier), Raymond Bonnici (Kunsillier), Adrian Attard (Eżekuttiv Segretarju) 

Ir-Raba’ legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002.

Ir-Raba’ legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Joseph Cachia (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier), Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Carmel Aquilina (Kunsillier), Raymond Bonnici (Kunsillier) , Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv) 

It-Tielet legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu 1999. 

It-Tielet legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Frank Zammit (Kunsillier), Francis Debono (Sindku), Margaret Debono (Kunsillier), Raymond Piscopo (Kunsillier), Anthony Caruana (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier) , Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv) 

It-Tieni legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996  

It-Tieni legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Anthony Caruana (Viċi Sindku), Carmel Aquilina (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier), Dr Eddie Fenech Adami (Prim Ministru), Francis Debono (Sindku), Kevin Camilleri (Kunsillier), Emanuel Saliba (Kunsillier), Joseph Montebello (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv) 

L-Ewwel legiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni -19 ta’ Marzu, 1994 

It-Tielet legiżlazzjoni – Mix-xellug għal-lemin – Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Frank Zammit (Kunsillier), Francis Debono (Sindku), Margaret Debono (Kunsillier), Raymond Piscopo (Kunsillier), Anthony Caruana (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier) , Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)