Struttura tal-Kunsill
Sindku

Josef Azzopardi

Sindku Deputat

Joseph Scerri

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Edward Spiteri Audibert